top of page
  • Janne

De livsfarliga transformatorerna

Stadsstyrelsen i Mason, Texas utmärker sig främst för inkompetens och ineffektivitet. Många faktorer försvårar dess arbete, men religionen utgör ofta det största hindret i den tröga beslutsprocessen. Metodister kommer inte överens med lutheraner, Church of Christ vägrar samarbeta med River of Life osv. Men stadsstyrelsen är ett viktigt organ och medlemmarna är stolta över sin sociala status. Huruvida de åstadkommer någonting är av mindre betydelse.

I flera års tid har över trettio hushåll i staden betjänats av en enda transformator, som är både gammal och sedan länge hopplöst underdimensionerad. Säkringar brinner ständigt, ja hela kvarteret är mer eller mindre livsfarligt. Masons enda elektriker, Johnny Ramirez, har i sju års tid skriftligen påpekat för stadsstyrelsen om denna defekt, men alltid fått till svar att saken håller på att utredas av en kommitté.

Johnny är tyvärr mexikan och bara av den orsaken tas hans klagomål inte i beaktande. Dessutom ligger kvarteret i den fattiga norra delen av stan, där det endast bor mexikaner, ytterligare en orsak för stadsstyrelsen att inte befatta sig med transformatorn. Kort före jul, när elkonsumtionen nådde bristningsgränsen, blev det eldsvåda i fyra av de berörda hushållen. Ett hus brann helt ned till grunden och de tre övriga förstördes till den grad att de blev obeboeliga. Johnny Ramirez insåg genast vad som skett. Transformatorn hade blivit på tok för överbelastad, vilket ledde till en serie kortslutningar, som resulterade i eldsvåda.

Denna gång vände Johnny sig direkt till delstatsmyndigheterna i Austin, varpå en nitisk inspektor kom till Mason för att undersöka fallet. Medlemmarna i stadsstyrelsen blev korsförhörda och det visade sig fort att den tillsatta kommittén aldrig ens hade existerat. Två personer fick avgå, stadsstyrelsen fick en varning och blev beordrad att omedelbart installera nya transformatorer i kvarteret. Inom några veckor kan människorna där kanske leva i sina hem utan risk att dö av en elstöt så fort de tänder en lampa.

I mitt kvarter fungerar allting däremot perfekt. Samtliga transformatorer byttes ut för två år sedan, trots att de varken var bristfälliga eller särskilt gamla. Detta för att bankdirektörens fru, som hade hört om de livsfarliga transformatorerna i den norra delen av stan, tyckte att man för säkerhets skull borde ersätta de i vårt kvarter. Här skall man ha både rätt hudfärg och bo i rätt kvarter, annars kan man lätt se ut som Bob Marley om man vidrör en väggkontakt.

Recent Posts

See All

Djävulens verktyg

Mason County är en torr kommun, vilket betyder att alkohol inte får säljas på allmänna platser. Den lokala supermarketen säljer endast öl, men vill man ha något starkare får man åka till grannkommunen

Besök hos kiropraktorn

En dag fick jag för mig att jag borde utnyttja mitt välutrustade gym vid poolen, som stått oanvänt på tok för länge. Efter att ha inhandlat gymkläder i Austin satte jag ambitiöst i gång att använda de

Ungkarlsauktionen

I min förra kolumn lovade jag återkomma med skvaller om välgörenhetstillställningen på kommunalgården i Mason. Som sagt, jag var en av sex ungkarlar som skulle auktioneras ut. Auktionen var kvällens h

Коментарі


bottom of page